Uw dakinstallaties zijn onze zorg.
 
Ons gecertificeerde personeel houdt ze in topconditie.
Bel voor de mogelijkheden ico.phone
0321 - 325 444

Gevelinspectie

De gevel is de eerste kennismaking met een gebouw en het bedrijf wat erin is gehuisvest. Zij bepaalt ook in hoge mate het comfort- en welzijnsgevoel van de gebruikers van het pand.
Lekkende, vervuilde of beschadigde gevels of daken geven een gebouw, de directe omgeving en haar gebruikers een negatieve uitstraling.

De juiste reinigingsmethode en -frequentie, regelmatige inspecties ( afgestemd op de behoefte van u en uw gebouw ) en gestructureerd onderhoud geven een pand een positieve uitstraling, verkleinen de kans op technische gebreken of onverwachte kosten, verlengen de levensduur en verhogen de waarde.

DGB Nederland zorgt voor het gebouwbeheer met de volgende disciplines:

Het uitvoeren van gevel- en glasdakinspecties.
Het opstellen van rapportages en onderhoudsprognoses.
Het uitvoeren van periodiek onderhoud.
Het geven van advies over reinigingsmethodes en -frequenties.
Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in geval van calamiteiten.
Het uitvoeren van wind- en waterdichtheidbeproevingen op gevels en daken.

Daar waar nodig zullen wij u informeren over uit te voeren reparaties c.q. aanvullingen

gevellift-gondel

Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging Werkmethode: Gevellift(gondel)installatie

Onderwerp: Gevelonderhoudinstallaties voorzien van een aardlekschakelaar
Lees meer...
hangstijger

Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging Werkmethode: Hangsteiger

Onderwerp: Minimale inhoud beoordeling toegangsweg naar een
gevelonderhoudsinstallaties
Lees meer...
Glazenwasser

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Werken op hoogte vormt een van de grootste risico’s binnen de glazenwassers- en gevelreinigersbranche.
Het is van het grootste belang dat dit op een veilige manier gebeurt.
In dit document wordt de stand der techniek weergegeven, die geldt als de invulling van het wettelijk vereiste minimale niveau.
Lees meer...
verroest-relais
stuurstroomkabel
verbogen-eindschakelaar
gebroken-remschijf
schade-blikseminslag
Vastgelopen-staalkabel