Uw dakinstallaties zijn onze zorg.
 
Ons gecertificeerde personeel houdt ze in topconditie.
Bel voor de mogelijkheden ico.phone
0321 - 325 444

Dakwerkzaamheden

Als uw dak in een goede staat is, wilt u dit zo houden.
Dat betekent dat u minimaal jaarlijks dit zult moeten/laten inspecteren.
De waterlopen en afvoeren zullen vrij gemaakt moeten worden van blad en vuil wat verstoppingen kunnen veroorzaken. Dit geldt ook voor zwerfvuil als ballen, stenen, schoenen, planken, takken enz..
Uiteraard moet ongewenste begroeiing van het dak, zoals een boompje in het grind, verwijderd worden.

De staat van de dakbedekking op zich wordt geregistreerd. Zitten er scheuren, losse naden, blazen of craqueleert het oppervlak.
De aanwezige aansluitprofielen van dakranden, lichtkoepels en –straten alsmede ontluchtingen worden gecontroleerd op de staat waarin zij verkeren.

Dit alles zal voor u visueel geïnspecteerd en gerapporteerd worden.

Daar waar nodig zullen wij u informeren over uit te voeren reparaties c.q. aanvullingen

gevellift-gondel

Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging Werkmethode: Gevellift(gondel)installatie

Onderwerp: Gevelonderhoudinstallaties voorzien van een aardlekschakelaar
Lees meer...
hangstijger

Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging Werkmethode: Hangsteiger

Onderwerp: Minimale inhoud beoordeling toegangsweg naar een
gevelonderhoudsinstallaties
Lees meer...
Glazenwasser

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Werken op hoogte vormt een van de grootste risico’s binnen de glazenwassers- en gevelreinigersbranche.
Het is van het grootste belang dat dit op een veilige manier gebeurt.
In dit document wordt de stand der techniek weergegeven, die geldt als de invulling van het wettelijk vereiste minimale niveau.
Lees meer...
verroest-relais
Vastgelopen-staalkabel
stuurstroomkabel
schade-blikseminslag
verbogen-eindschakelaar
gebroken-remschijf