Logo DGB Nederland Dak- en Gevellift beheer.

UW DAKINSTALLATIES ZIJN ONZE ZORG.
ONS GECERTIFICEERDE PERSONEEL HOUDT ZE IN TOPCONDITIE.

Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging Werkmethode: Gevellift(gondel)installatie.

Bron
Gepubliceerd
Versie
Onderwerp
: Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties
: 24 januari 2014
: 24 januari 2014
: Gevelonderhoudinstallaties voorzien van een aardlekschakelaar.

Inleiding

Na onderzoek van een ongeval van een gevelonderhoudinstallaties waarbij de aardlekschakelaar
buitenwerking was gesteld is er na een kortsluiting de 16 ampère kortsluitbeveiliging aangesproken.
Bij het overbruggen of ontbreken van een aardlekschakelaar kan de gebruiker worden blootgesteld
aan electrocutiegevaar, welke dodelijk kan zijn.


Oorzaak

Door beschadiging of verdroging (ouderdom) van de isolatie om de bekabeling/behuizing stekker, kan
de gebruiker worden blootgesteld aan electrocutiegevaar. Gezien de glazenwasser in de (vochtige)
buitenlucht met water aan het werk is, wordt dit risico aanzienlijk groter.
Hoe te verhelpen?
Een aardlekschakelaar meet het verschil tussen de stroom die erdoor gaat en de stroom die via de nul
weer terugkomt. Bij een verschil van 30 mA schakelt hij de stroom uit. Een aardlekschakelaar zorgt er
dus voor dat de installatie direct uitgeschakeld wordt wanneer er als gevolg van slechtere isolatie
stroom weg "lekt" naar de aarde. De waarde van 30mA geeft normalitair voor een persoon geen
dodelijk letsel.


Wat te doen?

Alle gevelonderhoudinstallaties dienen te worden voorzien van een aardlekschakelaar met een
aanspreekstroom van maximaal 30 mA. Het type aardlekschakelaar dient te worden gekozen in
overleg met de fabrikant van de installatie. De aardlekschakelaar dient te worden geplaatst in een
groepenkast voor de hoofdschakelaar van de installatie. Indien gebruik gemaakt wordt van een
railkokersysteem mag dit systeem met een aardlekschakelaar van 300mA worden beveiligd, waarbij
de loopkat en gondel wel moeten worden beveiligd met een aardlekschakelaar van 30mA.
In het register dient te worden genoteerd waar de aardlekschakelaar/kortsluitbeveiliging zich bevindt.

Let op, de aardlekschakelaar beveiligd niet tegen kortsluiting of overbelasting en kan dus niet worden
vervangen voor een zekeringautomaat !

Indien de aardlekschakelaar tijdens het gebruik de installatie meerdere keren per dag uitschakelt dient
de oorzaak hiervan te worden onderzocht.


Pas op: Bij overbrugging van de aardlekschakelaar werkt de installatie weer, maar kan tot een
levensgevaarlijke situatie leiden!

Tijdens onderhoud en een keuring dient de aardlekschakelaar te worden getest.

© Commissie Veiligheid Gevelonderhoudinstallaties
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op
welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Veiligheid
Gevelonderhoudinstallaties.

Vorige pagina

CONTACT

Adres DGB Nederland

De Gouwe 8a
8253 PA Dronten
Nederland

Vraag een offerte aan.
Meld een storing
KvK en BTW nummer DGB Nederland

KvK-nummer: 32.14.94.61
BTW-nummer: NL - 8205.89.779.B01

CERTIFICERINGEN