Logo DGB Nederland Dak- en Gevellift beheer.

UW DAKINSTALLATIES ZIJN ONZE ZORG.
ONS GECERTIFICEERDE PERSONEEL HOUDT ZE IN TOPCONDITIE.

Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging Werkmethode: Hangsteiger

Bron
Gepubilceerd
Versie
Onderwerp
: Commissie Veiligheid Gevelonderhoudinstallaties
: 25 oktober 2012
: 28 januari 2014
: Minimale inhoud beoordeling toegangsweg naar eengevelonderhoudsinstallaties

Inleiding:

Bij een keuring van een gevelonderhoudsinstallatie, welke invulling geeft aan §7.4a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, wordt deze altijd op de volgende hoofdgroepen getoetst aan de wettelijke eisen:

  • toegangsweg naar de installatie (waar men de publiek toegankelijke ruimte verlaat naar de
    parkeerplaats)
  • veiligheidstechnische staat installatie (inclusief een eventueel extern aan te koppelen voeding)
  • veilig werken met de installatie op het dak en aan de gevel Waarbij de leverancier van de gevelonderhoudsinstallatie via een dakplattegrond of gelijkwaardig in de gebruikershandleiding duidelijk aangeeft, welke geveldelen met betreffende installatie bereikt
    kunnen worden.
  • Afgifte van een keurmerk en/of certificaat door een deskundige volgt enkel wanneer aan de wettelijke eisen van bovengenoemde hoofdgroepen is voldaan". Keuringsinstanties zullen in de rapportage minimaal onderscheid maken in installatietechnische
    punten en bouwkundige punten.

In dit document treft u aan welke minimale eisen voor de toegangsweg zijn vastgelegd door de
keurende instanties

CVG-2012-10-25

© Commissie Veiligheid Gevelonderhoudinstallaties
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudinstallaties.

Vorige pagina

CONTACT

Adres DGB Nederland

De Gouwe 8a
8253 PA Dronten
Nederland

Vraag een offerte aan.
Meld een storing
KvK en BTW nummer DGB Nederland

KvK-nummer: 32.14.94.61
BTW-nummer: NL - 8205.89.779.B01

CERTIFICERINGEN